தற்பொழுது விற்பனையில் அமேசான் தளத்தில் என் நூல்கள் (amazon.com)

Sunday, December 14, 2014

என்னுடைய புதிய தமிழ் நூல் விரைவில் வெளியீடு - திருக்குறள் - இன்பத்துப்பால் - கவியுரை - அமேசான் தளத்தில்

மேலும் படிக்க...»

Thursday, August 7, 2014

சம்மதம் - கவிதைசம்மதம்


"சம்மதம்"

சொல்லிவிடாதே

இப்பொழுதான் கவிதை

எழுத ஆரம்பித்து இருக்கிறேன்

உன்னை மறக்க நினைத்து...!

 

 


Cat walk

 

பூனைகளும் அவளிடம்

நடை பயில்கின்றன

அழகிப்  போட்டியில்

கலந்துகொள்ள...!

 

மேலும் படிக்க...»

Sunday, March 9, 2014

திருக்குறள் - கவிதை வடிவில் - (குறள் எண்:583)

பொருட்பால் - அரசியல் - ஒற்றாடல்

குறள் 583:

ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றங் கொளக்கிடந்தது இல்
.
மேலும் படிக்க...»

Saturday, March 8, 2014

பெண்மையைப் போற்றுவோம் – கவிதைஉன்னில் தரித்தாய்
என்னை வார்த்தாய்
மண்ணில் மழலையாய்..!

உதிரம் பிரித்தாய்
அமிர்தம் தந்தாய் – என்
சரீரம் வளர்த்தாய்
ஒரு தாயாய்..!

பிள்ளை விளையாட்டின்
கள்ளச் சண்டைதனில்
எல்லையில்லாத இன்பம் தந்தாய்
ஒரு தங்கையாய்..!

பாசத்தின் வாசப்பூவை
கூசலின்றி சுவாசிக்கச் செய்தாய்
ஒரு தமக்கையாய்...!

எண்ணும் எழுத்தும் – இரு
கண்ணெண கற்கவைத்தாய்
விண்ணை ஆளும் வித்தையை
என்னுள் விதைத்தாய்
ஒரு ஆசிரியராய்...!

ஆறுதல் கூறும்
தேறுதல் மொழியால்
நட்பின் இலக்கணத்தை
பொறுப்புடன் புரியவைத்தாய்
ஒரு தோழியாய்..!

வாலிப வயதில்
காதலின் இன்பத்தையும்
பிரிவின் துயரத்தையும்
ஒருங்கே தந்தாய்
ஒரு காதலியாய்...!

என்னில் பாதியானாய்
எந்தன் தாதியானாய்
உறவைத் தந்தாய்
நல்லறத்தை நடத்தையில் வைத்தாய்
இல்லறத்தை ஏற்றம் செய்தாய்
ஒரு மனைவியாய்..!

வான் தந்த பூமழையாய்
வாசல் வந்த தாமரையாய்
பேர் சொல்லும் பிள்ளையானாய்
ஒரு மகளாய்...!

அவதாரம் ஆயிரம் எடுத்தாய்
ஆணின் துணையாய் என்றும் நின்றாய்
வானின் முழுமதியாய் நாளும் ஒளிதரும் 
பெண்மையைப் போற்றுவோம்
பெண்மையைப் போற்றுவோம்
கண்ணின் மணியாய்
பெண்மையைப் போற்றுவோம்..!
மேலும் படிக்க...»

Friday, March 7, 2014

திருக்குறள் - கவிதை வடிவில் - (குறள் எண்:582)

பொருட்பால் - அரசியல் - ஒற்றாடல்

குறள் 582:

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவைஎஞ் ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்
.
மேலும் படிக்க...»

Thursday, March 6, 2014

திருக்குறள் - கவிதை வடிவில் - (குறள் எண்:581)

பொருட்பால் - அரசியல் - ஒற்றாடல்

குறள் 581:

ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
தெற்றென் கமன்னவன் கண்
.
மேலும் படிக்க...»

"டெஸ்ட் டுயூப் காதல்" - என்னுடைய சிறுகதைகள் தொகுப்பு நூல் கிடைக்கும் தளங்கள்
இப்பொழுது createspace மற்றும் அமேசான் தளங்களில் கிடைக்கிறது... கீழே உள்ள லின்ங்க்கை சொடுக்கி அந்த தளத்திற்கு நுழையவும்... 

www.createspace.com  தளத்தில் வாங்க... கீழே உள்ள லிங்க்கை சொடுக்கவும்

https://www.createspace.com/4691255

அமேசான் தளத்தின் வாங்க...

http://www.amazon.com/Test-Tube-Kaathal-Tamil-Edition/dp/1496084136

ஜெர்மனில் உள்ளவர்கள்... 

http://www.amazon.de/Test-Tube-Kaathal-Tamil-Edition/dp/1496084136

லண்டனில் உள்ளவர்கள்... 

http://www.amazon.co.uk/Test-Tube-Kaathal-Tamil-Edition/dp/1496084136

இத்தாலில் உள்ளவர்கள்... 

http://www.amazon.it/Test-Tube-Kaathal-Tamil-Edition/dp/1496084136

பிரான்ஸில் உள்ளவர்கள்... 
http://www.amazon.fr/Test-Tube-Kaathal-Tamil-Edition/dp/1496084136

பிரேசிலில் உள்ளவர்கள்... 

http://www.amazon.es/Test-Tube-Kaathal-Tamil-Edition/dp/1496084136

அல்லது 

என்னுடைய வலைதளத்தின் வலதுபுறத்தில் உள்ள அட்டைப் படங்களைச் சொடுக்கினால்... அது அமேசான் தளத்திற்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லும்.

ஆதரவு அளிப்பீர்... தமிழை வளர்ப்பீர்

தமிழ் புத்தகங்களை வாங்குங்கள்...  தமிழைப் போற்றுங்கள்.

தமிழ் வாழ்க...                                  தமிழ் வளர்க...                                            தமிழ் வெல்க.

அன்பன்
ரிஷ்வன்
மேலும் படிக்க...»

Wednesday, March 5, 2014

திருக்குறள் - கவிதை வடிவில் - (குறள் எண்:580)

பொருட்பால் - அரசியல் - கண்ணோட்டம்
குறள் 580:

பெயக்கண்டும் நஞ்சுண்டமை வர்நயத் தக்க
நாகரிகம் வேண்டு பவர்
.

மேலும் படிக்க...»

"ஹைக்கூக்கள்" - என்னுடைய கவிதை நூல் கிடைக்கும் தளங்கள்இப்பொழுது createspace மற்றும் அமேசான் தளங்களில் கிடைக்கிறது... கீழே உள்ள லின்ங்க்கை சொடுக்கி அந்த தளத்திற்கு நுழையவும்... 

www.createspace.com  தளத்தில் வாங்க... கீழே உள்ள லிங்க்கை சொடுக்கவும்


https://www.createspace.com/4672437


http://www.amazon.com/Haikkookkal-Tamil-Edition-Rishvan-Subramanian/dp/149596020X

ஜெர்மனில் உள்ளவர்கள்...

http://www.amazon.de/Haikkookkal-Tamil-Edition-Rishvan-Subramanian/dp/149596020X

லண்டனில் உள்ளவர்கள்...

http://www.amazon.co.uk/Haikkookkal-Tamil-Edition-Rishvan-Subramanian/dp/149596020X

இத்தாலில் உள்ளவர்கள்...

http://www. Amazon.it/Haikkookkal-Tamil-Edition-Rishvan-Subramanian/dp/149596020X

பிரான்ஸில் உள்ளவர்கள்...

http://www.amazon.fr/Haikkookkal-Tamil-Edition-Rishvan-Subramanian/dp/149596020X

பிரேசிலில் உள்ளவர்கள்...

http://www.amazon.es/Haikkookkal-Tamil-Edition-Rishvan-Subramanian/dp/149596020X

மற்றவர்கள்...

http://www.amazon.com/Haikkookkal-Tamil-Edition-Rishvan-Subramanian/dp/149596020X

அல்லது 

என்னுடைய வலைதளத்தின் இடது புறத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள அட்டைப் படங்களைச் சொடுக்கினால்... அது அமேசான் தளத்திற்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லும்.

ஆதரவு அளிப்பீர்... தமிழை வளர்ப்பீர்

தமிழ் புத்தகங்களை வாங்குங்கள்...  தமிழைப் போற்றுங்கள்.

தமிழ் வாழ்க...                                  தமிழ் வளர்க...                                            தமிழ் வெல்க.

அன்பன்
ரிஷ்வன்
மேலும் படிக்க...»

Tuesday, March 4, 2014

திருக்குறள் - கவிதை வடிவில் - (குறள் எண்:578)

பொருட்பால் - அரசியல் - கண்ணோட்டம்

குறள் 578:

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்திவ் வுலகு
.
மேலும் படிக்க...»

"நான்காம் கண்" - என்னுடைய கவிதை நூல் கிடைக்கும் தளங்கள்
https://www.createspace.com/4592687

http://www.amazon.com/Naankaam-Tamil-Edition-Rishvan-Subramanian/dp/1494825791

.

ஆதரவு அளிப்பீர்... தமிழை வளர்ப்பீர் 

அன்பன்
ரிஷ்வன்
9884756780
sureshteen@gmail.com
மேலும் படிக்க...»

Monday, March 3, 2014

நிலவைத் தேடும் வானம் - நெடுங்கவிதை


1. சமர்ப்பணம்

ரின் தென்மேற்கே 
உயர்ந்த அரசமரம்
அதற்கு ஈடாக
அசராமல் வளர்ந்து
அதனோடு பிணைந்து 
சரசமாடும் வேப்பமரம்
ஒரு உசரமரம்

அந்த அரசுவின் கீழ்  
ஆட்சிசெய்யும் அரசன்
அகிலம் ஆளும்
அசரருக்கு எல்லாம் சிரசன்
அவன் வசமானது
எனது சிரசம்

உயிரும் மெய்யும் 
மூலமென கற்றுத்தந்த ஓசன்
ஏனென்றால் அடியேன்
அவன் தாசன்

சங்கரன் மைந்தன்
ஐங்கரம் கொண்டவன் 
ஆனை முகத்தவன்
பானை வயிறோன்  - அவன்
பொற்பாதம் பணிந்து இந்த
கற்பனைக் கதையை
காணிக்கை ஆக்குகிறேன்
சிற்றம்பல மைந்தனுக்கு

உயிர்மெய்யாய் உடனிருந்து
எனக்கு அருள்வான் ஆசி
அவனிருக்கையில் எனக்கு
எதுகை மோனை தூசி
அவனியெல்லாம் படிக்கவேண்டும்
இக்கவிதையை வாசி

மாதாவும் பிதாவும்
மகிழ்வுடன் பெற்றார்கள் எனை
எப்பொழுதும் இருக்கும்
அவர்களின் துணை
இனி எய்வேன்
என் கவிதைக்கனை
எதிர்கொள்ளத் தயாராகுங்கள்
எழுத்தின் நுனை

2. பூஞ்சோலை 

அவ்வூரின் பெயருக்கேற்ப 
அது ஒரு நந்தவனம்
மரம் செடி கொடிகள் 
கொஞ்சி விளையாடும்
சுந்தரவனம்
பசுமை அழியாமல் காக்கும்
தபோவனம்
இயற்கையை நேசிக்கும் 
மனிதமனம் கொண்டவர்கள் 
வசிப்பிடமாய் வாழம் 
மலைவனம்

பொதிகைத் தென்றல்
பதிகம் பாடும் 
சன்னிதானம்
முப்போகம் விளைய
எப்பொழுதும் ஓடும் 
காட்டாற்றின் ரீங்காரம் - அங்கு 
முகம் மறைத்து
சுகராகம் பாடும்
குயில்கள் ஏராளம்
சுகம்தரும்
சந்தனமரத்தின் வாசனையோ
தாராளம்
சூரியனின் வரவை 
தினம் வாழ்த்தி
பூபாளம் பாடும்
மூங்கில்கள்  நிறைந்த
பூங்காவனம்

அரசமரத்தின் அருகே 
குமுதமலர்கள் பூத்த 
நீர்க்குளம் - அது 
ஊர்மக்களின் தாகம் தணிக்கும் 
சேர்க்குளம் - ஆனாலும்
மக்கள் அருந்துவார்கள் 
அதனை அனுதினம்

சுள்ளென விழும் சூரியனின்
தீச்சுடர் ஒளியைத் தாளாமல்
துள்ளும் மீன்கள்
ஒருபுறம்
எள்ளும் கொள்ளுமாய்
துள்ளித்தாவி மீன்கள்
தாமரை இலைகளை 
தஞ்சம் புகும் 
மறுபுறம்

மீன்களின் அவஸ்தையை
தள்ளி நின்று ரசிக்கும் 
தேன் உண்ணும்
வண்டுகளின் கூட்டம்
அவைகளின் ஆராவாராத்தை
கண்டுகளிக்குமாம் மந்திகளின்
கூட்டம்
நாளொரு பொழுதும்
வளர்ந்திடும் அவைகளின்
ஆட்டம் பாட்டம்

மிதமிஞ்சி உண்டதனால்
மயங்கி தரைவிழும் வண்டுகளை
நாவல் பழமென
வாயால் ஊதி  - மந்திகள்
நாவவருகே கொண்டு செல்வதும்
சுருண்ட வண்டுகள்
சுடுகாற்று பட்டவுடன்
மருண்டு பறப்பதும்

ஏமாறும் மந்திகளைக் கண்டு
ஆம்பல்கள் கண் மூடுவதும்
தினமாற நிகழ்ச்சி
இலக்கணத்தில் கூறுவர்
இதனை வஞ்சப்புகழ்ச்சி - அது
காட்டிடும் பசுமை
பொங்கும் காட்சி - கொடி
நாட்டிடும் அங்கு
இயற்கையின் ஆட்சி

வானுயர்ந்த மரங்கள் 
கூறிடும் தானுயர்ந்த தத்துவத்தை
ஊறு விளைவித்ததில்லை 
ஒருவருக்கும் அதன்
வாழ்நாளின் மொத்தமும்
மாற்றான் பொருளின்மீது
நாட்டமின்மையை காட்டிடும்
அதன் சொத்துவம்
வேறை அறுத்து வெளியில்
வீசிட்ட போதிலும்
நாதியின்றி உயிரை விடுகிறதே
அதுவே சாட்சியம்

விரல்விட்டு  எண்ணிவிடலாம்
மொத்தமுள்ள வீதி
குரல் கொடுத்தால் குழுமிவிடும்
ஊரின் பாதி
உடல் உழைப்பே அவர்களின்
ஒற்றுமை சாதி

ஆதியில் இருந்ததில்லை சாதி
பாதியில் வந்தது  - மனிதர்களைப்
பாடாய் படுத்தவே
ஓதி பிழைத்திடவே ஒரு சிலர்
ஊதி பெருதாக்கினர்

கன்னக்குழிக்குள்
காலத்தை தொலைத்த
கிழவிகள்...
ஊன்றுகோல் உதவியுடன்
மூன்றுகாலில் நடக்கும்
முதியவர்கள்...
ஈன்றெடுத்த மாதர்கள்
சிறார்கள்
இளங்கன்னிகள்
இவர்களைத் தவிர
அனைவரும் செல்வர்
உழைக்க..

ஒருசமயம்
வான்வழி சென்ற
நீதிதேவதை தன்
நியாயத் தராசை 
தவறுதலாய் தவற விட
அநியாயம் அங்கு 
சன்னியாசம் வாங்கியது
மனுநீதி மறுபக்கம்
நுழைந்தது

இதுநாள் வரை வந்ததில்லை
அவர்களுக்குள் சண்டை
எனவே தேவையில்லாமல்
உடைந்ததில்லை அவர்களின் மண்டை

ஊருக்குள் காவல் நிலையம்
உறங்கி வழிகிறது
பேருக்கு காவலர்கள்
பெருக்கி துடைக்கவும்
பெருச்சாளி பிடிக்கவும்

3. கயல்விழி

கயல்விழி
கதையின் நாயகி
பூஞ்சோலையில் பிறந்த
மாஞ்சோலை
‘ஏஞ்செல்’ என்றழைப்பர் 
அவள் ஊஞ்சல் ஆடுகையில்

உற்ற தோழிகள்
உரிமையுடன் அழைப்பர்
கயல் கயல் கயலென

அவள் குரல் கொடுத்து 
பாடினாள் குயில்
துயல் கொண்டு நடந்தாள்
அவள் மயில்
துள்ளிக் கொண்டு ஓடினாள்
அவள் முயல்
கோபம் கொண்டாள்
அவள் புயல்
ஆக மொத்தத்தில்
நியாயத்தோடு இருக்கும்
அவள் செயல்.

வான்செல்லும் தேவர்களும்
தான்நின்று மையல்கொள்ளும்
தேவதை
காவியுடை மாந்தரும் அவளை
நேரெதிர் சந்தித்தால் 
எதிர்கொள்வர்  சோதனை

வயல்
வாய்க்கால்
வரப்பு
வாய்க்கப்பெற்ற 
தனபால் - காமாட்சி
தம்பதிகளின்
தவப்புதல்வி அவள்

வாய்க்காமல் போய்விடுமோ
நெஞ்சில் - பால்
வார்க்காமல் போய்விடுமோ
தாய் காமாட்சியின்
ஓயாத பிராத்தனையால்
பூத்தபூ அவள்

ஆலயங்கள் பலசுற்றி
இறுதியில்
ஆயர்குல மாதவன் தங்கை
ஆட்சி செய்யும்
பாண்டிநாட்டின் மதுரையம்பதியில்
கால்தடம் பதித்தப்பிறகு
கருவரைப் புகுந்தவள்

(தொடரும்)

மேலும் படிக்க...»