தற்பொழுது விற்பனையில் அமேசான் தளத்தில் என் நூல்கள் (amazon.com)

Sunday, September 21, 2014

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1327)

காமத்துப்பால் கற்பியல் - ஊடலுவகை

குறள் 1327:
ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.
மேலும் படிக்க...»

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1326)காமத்துப்பால் கற்பியல் - ஊடலுவகை

குறள் 1326:
உணலினும் உண்டது அறல் இனிதுகாமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.
மேலும் படிக்க...»

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1325)காமத்துப்பால் கற்பியல் - ஊடலுவகை

குறள் 1325:
தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன்று டைத்து.
மேலும் படிக்க...»

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1324)காமத்துப்பால் கற்பியல் - ஊடலுவகை

குறள் 1324:
புல்லிவிடா அப்புல வியுள்தோன்று மென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.
மேலும் படிக்க...»

Thursday, August 7, 2014

சம்மதம் - கவிதைசம்மதம்


"சம்மதம்"

சொல்லிவிடாதே

இப்பொழுதான் கவிதை

எழுத ஆரம்பித்து இருக்கிறேன்

உன்னை மறக்க நினைத்து...!

 

 


Cat walk

 

பூனைகளும் அவளிடம்

நடை பயில்கின்றன

அழகிப்  போட்டியில்

கலந்துகொள்ள...!

 

மேலும் படிக்க...»

Sunday, July 20, 2014

வீண் களைகள் - கவிதை


தெரிந்த முடிவை
அறிந்த பின்னும்
மறந்து வாழ்வதே
மானுட வழக்கம்..!


உயர்ந்த பின்னும்
உயர்த்திய மனிதரை
நினைந்து வாழ்வது
உயர்ந்தோர் பழக்கம்..!


இருக்கும் பொழுது
இரக்கும் மனிதற்கு
ஈதலால் உதவுவது
இறவாமல் வாழ்தலின்
இன்னொரு விளக்கம்..!


இறப்போரைப் புகழ்ந்து
இரப்போரை மறந்த
இவ்வுலக ஈனப்பிறவிகள்
வாழ்வதும் ஒன்று - வீண் களைகளாய்
வளர்வதும் ஒன்று.


மேலும் படிக்க...»

Sunday, July 13, 2014

எதிர் கால உலகம் - கவிதை


எதிர்கால உலகம்
எப்படி இருக்குமென்று
புதிர்போட விரும்பாமல்
மதியோடு விடை 
காண முயன்றேன்...

அதிரடியாய் தோன்றிய
அறிவியல் காட்சிகளை
அவையின் முன்
அப்படியே வைக்கின்றேன்..!

வீட்டில்...
படுத்துக் கொண்டே
தொடுதிரை சுவரில்
பரவிடும் காட்சிகளை
பார்த்தபடி படிக்கிறது 
பத்துமாதக் குழந்தை..!

கணவன்...
காரியலாயமே கதியென்று
நேரங்காலம் தெரியாமல்
நிகழ்காலத்தை தொலைத்து
எதிர்கால வாழ்வுக்கான
நிறைவான செல்வத்தை
குறைவின்றி ஈட்ட..!

மனைவியோ... 
அடிக்கடி மாறும்
ஆயத்த ஆடைகளின்
மாற்றத்தையும் 
அலங்கார நகையின் விலை
ஏற்றத்தையும் அலசியபடி
அலுங்காமல் வீட்டில் இருந்தே
ஆர்டர் செய்தபடி 
ஷாப்பிங் செய்கிறாள்

அரசியல்வாதி..
செவ்வாய் கிரகம்
நம்வாய் நிரப்ப
நன்னீரை
அளிக்க விரும்புவதாகவும்
அதற்கான
ஒப்பந்தம் இறுதிசெய்யப்பட்டு
தப்பாமல் ஆண்டிறுதியில் கிடைக்குமென
ஒப்புவித்து கொண்டிருக்கிறார்...
ஒரு சில ஆண்டுகளாக.

கணவன் மனைவியும்
ஆளுக்கொரு வேலையாய்
நாளுக்கொரு மூலையில்
நாள் முழுதும் இருக்க...
முகம் கண்டு அகத்தோடு
உறவாட முடியாத நிலையில்
கணணியைத் தட்டியவுடன்
தாளாய் பெற்றெடுத்தது
தவமில்லாமல் குழந்தையை
"ரோபட்டாய்" பிரிண்ட்டர்...!


மேலும் படிக்க...»

Wednesday, March 26, 2014

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1323)

காமத்துப்பால் கற்பியல் - ஊடலுவகை
குறள் 1323:
புலத்தலின்புத் தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.
மேலும் படிக்க...»

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1322)

காமத்துப்பால் கற்பியல் - ஊடலுவகை
குறள் 1322:
ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.
மேலும் படிக்க...»

Monday, March 24, 2014

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1321)

காமத்துப்பால் கற்பியல் - ஊடலுவகை

குறள் 1321:
இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர் அளிக்குமாறு
.
மேலும் படிக்க...»

Thursday, March 20, 2014

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1320)

காமத்துப்பால் கற்பியல் - புலவிநுணுக்கம்

குறள் 1320:
நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்துநீர்
யாருள்ளி நோக்கினீர் என்று.
மேலும் படிக்க...»

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1319)

காமத்துப்பால் கற்பியல் - புலவிநுணுக்கம்

குறள் 1319:
தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும்நீர்
இந்நீரர் ஆகுதிர் என்று.
மேலும் படிக்க...»

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1318)

காமத்துப்பால் கற்பியல் - புலவிநுணுக்கம்

குறள் 1318:
தும்முச் செறுப்ப அழுதாள்நுமர் உள்ளல்
எம்மை மறைத்திரோ என்று.
மேலும் படிக்க...»

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1317)

காமத்துப்பால் கற்பியல் - புலவிநுணுக்கம்

குறள் 1317:
வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆகஅழித் தழுதாள்
யாருள்ளித் தும்மினீர் என்று.
மேலும் படிக்க...»

திருக்குறள் - காமத்துப்பால் - கவிதை வடிவில் - (குறள் 1316)

காமத்துப்பால் கற்பியல் - புலவிநுணுக்கம்

குறள் 1316:
உள்ளினேன் என்றேன் மற்றென்மறந்தீர் என்றென்னைப்
புல்லாள் புலத்தக் கனள்.
மேலும் படிக்க...»